Вартість чистих
активів на 1 акцію 29.06.2016

Вартість чистих
активів на 1 акцію
1326.12 грн.
Зміни за 1 день -0.33 -
Зміни за тиждень -0.94 -
Зміни за місяць -1.27 -
Пререглядів:1701295
Відвідувачів:216118
Сьогодні:1520

Контакти

м. Київ, вул. Шота Руставелі 16
Тел: 8 (044) 545-73-11
Факс: 8 (044) 545-73-11
ohrimenko@amadeusua.com

23.08.2012 в подробицях

Шановні співвітчизники! Вітаємо Вас з Днем Незалежності України та з Днем Українського Прапора! Слава Україні! Героям слава!

04.03.2011 в подробицях

ВАТ ЗНКІФ “СИМФОНІЯ №2” повідомляє, що чергові ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ відбудуться 22 квітня 2011 року об 11.35 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

Порядок денний:

1.        Затвердження звіту компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2010 році.

2.        Затвердження річних фінансових результатів дiяльностi Фонду за 2010 рік.

3.        Прийняття рішення про приведення найменування Фонду у відповідність до законодавства.

4.        Прийняття рішення про зміну форми існування іменних акцій Фонду з документарної на бездокументарну форму існування (прийняття рішення про дематеріалізацію). Затвердження Рішення про дематеріалізацію випуску акцій Фонду.

5.        Затвердження Статуту Фонду у новій редакції (у зв’язку із приведення статуту у відповідність до законодавства).

6.         Затвердження змін до Регламенту Фонду шляхом викладення його у новій редакції (у зв’язку із приведення регламенту у відповідність до законодавства).

Реєстрація учасників з 11:00 до 11:30 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської

діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період (2010р.)

Попередній період (2009р.)

Усього активів

3319

2075

Основні засоби

--------

--------

Поточні фінансові інвестиції

2038

1867

Запаси

--------

--------

Сумарна дебіторська заборгованість

11

18

Грошові кошти та їх еквіваленти

1090

147

Нерозподілений прибуток

(1333)

(2577)

Власний капітал

3318

2075

Довгострокові зобов’язання

-------

-------

Поточні зобов’язання

1

 

Чистий прибуток (збиток)

1244

265

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-------

-------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду.

------

------

 

 

Світові ринки на ранок 30.06.2016

Індекс ПФТС 221.39 +0.24% +
Індекс UX 658.35 -0.51% -
Індекс РТС 931.35 +3.18% +
Індекс DJIA 17694.7 -0.21% -
Індекс NASDAQ 4779.25 -1.43% -
отримати консультацію on-line  заявка