Стоимость чистых
активов на 1 акцию 26.05.2016

Стоимость чистых
активов на 1 акцию
1346.7 грн.
Изменение за 1 день -0.16 -
Изменение за неделю -1.04 -
Изменение за месяц -1.7 -
Просмотров:1097944
Посетителей:183238
Сегодня:13

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16, 5 эт.
Тел: 8 (044) 220-12-80,81,84
Факс: 8 (044) 220-12-85
amadeusua@amadeusua.com

28.04.2016 подробно

РІЧНИЙ ЗВІТ ПрАТ «КУА «АМАДЕУС» ЗА 2015 РІК.

http://amadeusua.com/Downloads/ZVIT%20AMADEUS%202015.pdf

31.03.2016 подробно

31 березня 2016 року відбулись річні загальні збори акціонерів ПрАТ «КУА «Амадеус» (ЄДРПОУ 33402159)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 75000 голосів, що становить 75,00 % від загальної кількості голосуючих акцій.

За всіма питаннями порядку денного прийняті рішення «За» – проголосували 75000 голосів, що складає 100% присутніх голосів на зборах,  а саме:

1.По порядку денному №1: прийняли рішення про обрання голови загальних зборів – Роговця І.В., голови реєстраційної комісії – Бербер А.С., секретарем загальних зборів – Ткаченка Ю.Ю.

2.По порядку денному №2: затвердили звіт річний звіт Товариства за 2015 рік.

3.По порядку денному №3: затвердили звіт директора Товариства за 2015 рік.

4.По порядку денному №4: затвердили збиток товариства за 2015 рік.

5.По порядку денному №5: припинили повноваження членів лічильної комісії.

Диретор ПрАТ «КУА «Амадеус»                                                                      Роговець І.В.

31.03.2016 подробно

ПРОТОКОЛ № 17

загальних зборів  акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "АМАДЕУС"

25.03.2016 подробно

25 березня 2016 року відбулись річні загальні збори учасників

ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2»

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 282 голоси, що становить 65,73 % від загальної кількості голосуючих акцій.

За всіма питаннями порядку денного прийняті рішення (За – проголосували 282 голоси, що складає 100% присутніх голосів на зборах), проекти яких, затверджені Наглядовою Радою фонду, а саме:

1.По порядку денному №1: прийняли рішення про обрання голови загальних зборів – Ройка І.М., голови реєстраційної комісії – Бербер А.С., секретарем загальних зборів – Роговця І.В.

2.По порядку денному №2: затвердили звіт компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2015 році.

3.По порядку денному №3: затвердили звіт Наглядової ради про результати діяльності Фонду за 2015 рік.

4.По порядку денному №4: затвердили річний звіт (річну фінансову звітністьФонду за 2015 рік.

5.По порядку денному №5: припинили повноваження членів лічильної комісії.

 Президент ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2»                                                                  Ройко І.М.

 

Мировые рынки на утро 27.05.2016

Индекс ПФТС 215.27 0%
Индекс UX 613.67 0%
Индекс РТС 891.48 0%
Индекс DJIA 17706.1 0%
Индекс NASDAQ 4861.06 0%
получить консультацию on-line  заявка